Benedykt Kulesza

Szanowni Dyrektorzy Szkół,                         

Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni

Rodzice i Kochani Uczniowie!

 

                     Dobiega końca rok szkolny 2023/2024 z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania i życzenia.

Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom administracji obsługi dziękujemy za profesjonalna realizację zadań oraz sumienną pracę, wytrwałość
i troskę o dobre imię placówki.

Rodzicom dziękujemy za pomoc, udzielane wsparcie oraz motywowanie dzieci do rozwijania talentów, a uczniom – za serce i wysiłek wkładany w naukę oraz gratuluję osiągnięć.

Wszystkim składamy najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Życzymy bezpiecznych wakacji – radosnych, pełnych słońca i uśmiechu.

Wróćmy do szkół wypoczęci, z nowymi pomysłami, inspiracjami oraz gotowością do realizacji marzeń i planów.

 

 

                   Dyrektor                                                                                          Wójt Gminy

      Gminnego Zespołu Oświaty                                                                              Chojnice

  w Chojnicach

         mgr  Anita  Sznajder                                                                     dr inż. Zbigniew  Szczepański

 

Chojnice , dnia 21 czerwca 2024 r.

Link do życzeń

 • Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026r.
 • W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku.
 • To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega zmianie.
 • Już teraz przedsiębiorcy - szczególnie mniejsi - w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dnia  17.05.2024 r. Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności Zastępcy Wójta Janusza Szczepańskiego i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anity Sznajder powierzył  stanowiska  dyrektorów  szkół  wybranych  w konkursie na 5 – letnią  kadencję (od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2029 r.) :

 1. Pani Barbara Markowska – dyrektor Szkoły Podstawowej  Marii Konopnickiej w Ostrowitem
 2. Pani Małgorzata Szynwelska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Monte Cassino          w Nieżychowicach
 3. Pan Leszek Redzimski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lichnowach
 4. Pan Artur Jaster – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.

GRATULUJEMY!

gratulacje dla pani Barbary Markowskiej dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

2) gratulacje dla pani Małgorzaty Szynwelskiej dyrektora im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach

 

3) gratulację dla pana Leszka Redzimskiego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach

 

4) gratulację dla pana Artura Jaster dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

5) zdjęcie grupowe przedstawiające Pana Wójta dr inż. Zbigniewa Szczepańskiego, Zastępcę Wójta Pana Janusza Szczepańskiego, Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anitę Sznajder i dyrektorów szkół podstawowych.

piątek, 10 maj 2024 12:47

Zebrania Wiejskie - Wyborcze

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 • Zwołuję Zebrania Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Chojnice w terminach i miejscach, jak w Terminarzu Zebrań Wiejskich wyborczych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • Terminarz zebrań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

i umieszczenie na stronie internetowej, stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.

 • Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

 Link do zarządzenia i terminarz zebrań wiejskich

Terminarz zebrań wiejskich

Informacja o końcowym wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Link do Informacji o końcowym wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

W piątek 12 kwietnia  2024 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się Uroczystość wręczenia Skier Ormuzdowych za 2023 rok. Kolegium redakcyjne Pomeranii wybrało ośmioro laureatów, którzy otrzymali z rąk przedstawicieli Pomeranii – Piotra Dziekanowskiego oraz Sławomira Lewandowskiego dyplom oraz tradycyjną statuetkę-rzeźbę.  W gronie wyróżnionych znalazła się Marzena Borzyszkowska nauczycielka języka kaszubskiego  Szkoły Podstawowej w Swornegaciach i jednocześnie propagatorka kultury kaszubskiej w lokalnym środowisku. Jest corocznym organizatorem eliminacji konkursu czytelniczego literatury kaszubskiej w powiecie chojnickim, inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturowych szerzących kaszubszczyznę w Swornegaciach. Od 2018 roku współprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”. Uczniowie przygotowani przez nią do wszelakich konkursów w języku kaszubskim często odnoszą wielkie sukcesy.

Skry Ormuzdowe wręczane są od 1985 roku przez redakcję miesięcznika Pomerania. Przyznawane są "za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy
w dziedzinie kultury".

 

Nagrody, tradycyjne statuetki - rzeźby Skry Ormuzdowe.

) Laureatki nagrody Skier Ormuzdowych za 2023 rok Pani Marzena Borzyszkowska i Pani Justyna Pomierska oraz Pani Anita Sznajder Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach, Pani Janina Kosiedowska prezes Odziała Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, Jan Wyrowiński Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zdzisław Bucław Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach.

Laureaci nagrody Skier Ormuzdowych za 2023 rok.

 Przemawiająca Pani Marzena Borzyszkowska nauczycielka języka kaszubskiego Szkoły Podstawowej w Swornegaciach, laureatka nagrody Skier Ormuzdowych za 2023 rok.

Kaszubska Kapela "Purtki' z Chojnic oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Swornegaciach.

 

czwartek, 21 marzec 2024 12:25

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

 

Ulotka

Ulotka2

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r. oraz za okres OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 30 CZERWCA 2024 r.

W grudniu 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024 poz. 303) na mocy których refundacja podatku Vat za gaz obowiązująca w 2023 r. została przedłużona do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarstwa domowe, wykorzystujące jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Weryfikacja dochodu w przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku;

 • po 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku;

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu refundacji podatku VAT można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Aby uzyskać refundację należy  złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Drzymały 20A.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych wnioskodawcy, który jest odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym,

 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawcą zatem musi być osoba, zamieszkująca w lokalu ogrzewanym gazem ziemnym, która jest jednocześnie stroną umowy o dostarczenie paliwa gazowego oraz faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Do 30 września 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 października 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

W formie papierowej wnioski można składać w biurze podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, przy. ul. Drzymały 20A, 89-600 Chojnice oraz elektronicznie przez portal ePUAP.

 Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Załaczniki:

- wniosek za 2023 "PDF", "WORD"

- wniosek za 2024 "PDF", "WORD"

- klauzula informacyjna

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

środa, 20 marzec 2024 09:44

Ankieta

Nagłówek

 

 

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy,
zapraszamy Was do wypełnienia anonimowej ankiety, którą
kierujemy do osób 60+ z gminy wiejskiej Chojnice.
Poznanie Waszej opinii pozwoli nam zdiagnozować
problemy, oczekiwania i potrzeby seniorów.
Wyniki przeprowadzonej ankiety posłużą nam za
rekomendację i podstawę do planowania działań
Gminy CHOJNICE skierowanych do seniorów.
WYPEŁNIONĄ ankietę zwrócić możecie do miejscowej
świetlicy, domu kultury, ośrodka zdrowia, GOPS-u lub
przekazać sołtysowi. Możecie także pozostawić wypełniony
dokument w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach.
Formularz ankiety dostępny jest do pobrania na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
www.gokchojnice.pl.
Ankietę możecie Państwo wypełnić
także internetowo - TUTAJ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiAd3LYdrpxRVJZq6cptISd2kAfLBp-jAJ7275C1HcVklRYQ/viewform?usp=sf_link

Na wypełnione ankiety czekamy do końca 15 kwietnia.
Wypełnienie ankiety zabierze Wam ok 15 minut.

 

Link do dokumentu z ankietą

Ankieta online

Strona 1 z 164