środa, 28 grudzień 2022 13:11

Od 3 stycznia 2023 roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
 3. - 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 4. - 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

 1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 

 1. AUDYT ENERGETYCZNY
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1200 zł

100%

1200 zł

100%

1200                    

 

 

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

Nie dotyczy

75%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

2.

Stolarka okienna

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

3.

Stolarka drzwiowa

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

4.

Bramy garażowe

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200 zł

80%

17 800 zł

100%

22 200 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100 zł

70%

10 700 zł

100%

15 300 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

8 300 zł

70%

13 900 zł

100%

18 500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400 zł

70%

13 000 zł

100%

18 500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

10.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

12.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

13.

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

14.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

15.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

40%

6 700 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

16.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Wyświetlony 551 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 grudzień 2022 14:51