czwartek, 18 maj 2023 07:27

Projekt Poznaj Polskę – edycja 2023

MinisterEduiNauk WYS140    PolskiLad WYS140    poznajPolske WYS140

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 104,00 zł, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

W marcu br. Gmina Chojnice złożyła 10 wniosków  dla dwóch grup wiekowych (klas    I –III  i klas       IV-VIII szkół podstawowych).

Całkowity koszt zadania wynosi 75 670,00 zł, w tym finansowy wkład własny w wysokości 20 566,00 zł . Termin realizacji projektu to 15 grudnia bieżącego roku.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne   i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. W ramach tego przedsięwzięcia wycieczki organizowane są do punktów edukacyjnych wskazanych przez Ministra  dla trzech  grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Dofinansowaniu  w  80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

 

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane : koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedsięwzięcie  Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

 

Wyświetlony 952 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 maj 2023 14:36