Poniżej do pobrania Raport z konsultacji społecznych projektu strategi. Uwagi można jeszcze zgłaszać za pomocą formularza do dnia 11 sierpnia 2014 r. formularz konsultacyjny Raport z konsultacji spolecznych
1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku pismem znak: WBG - OGR.7152.32.2014.38 z dnia 10 lipca 2014 r. powiadomiło Wójta Gminy Chojnice, że zgodniez Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego przyznano na rok 2014 kwotę dotacjiw wysokości 80.000 zł. związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dotacja przeznaczona jest na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonychw obrębie geodezyjnym Gockowice na działce nr 26. Kwota dotacji powiększona o środki własne Gminy przeznaczona jest na modernizację odcinka drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze. W ramach tego zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na długości 350 m…
1. W dniu 20 czerwca 2014 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. "Przebudowa drógw Jarcewie i Czartołomiu". Zakres prac obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, na części drogi w m. Czartołomie oraz na poszerzeniu drogi w Jarcewie na odcinku 340 mb. W ramach prac dodatkowaych wykonano również odwodnienie drogi w Czartołomiu poprzez wykonanie studni chłonnej oraz remont cząstkowy dróg. Łączny koszt robót wyniósł 141.952 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma MARBRUK Sp. z o.o. z Charzykowa. Co prawda niektórzy malkontenci próbują dezawuować wszelkie inicjatywy wpływające na poprawę sytuacji, w tym wypadku dróg lokalnych w…
pobierz treść obwieszczenia (PDF)

FESTIWAL PIOSENKI COUNTRY I FOLK 'CHECZ

poniedziałek, 07 lipiec 2014

KALENDARZ IMPREZ LATO 2014

poniedziałek, 07 lipiec 2014
[gallery columns="5" link="file" ids="389"]  
Zapraszamy na spotkanie z panem Bogdanem Dombrowskim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2014r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Projekt "Szerokopasmowe Pomorskie" jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego na terenie całego kraju. Na spotkaniu będzie można uzyskać szerszy obraz tego co będzie się działo w naszym powiecie w następnej perspektywie finansowej. Przedstawiony zostanie efekt dotychczasowych prac i ich wyników oraz wpływ na lokalną społeczność wraz z rozwojem powiatu i gmin.
W dniu 30 czerwca br. Rada gminy Chojnice podjęła uchwalę o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025. Pobierz strategię Gminy Chojnice na lata 2014 – 2025 format PDF (766kB)