https://www.gokchojnice.pl/sport/aktualnosci/14365/zloz-wniosek-o-nagrode-wojta-gminy-chojnice/
Szanowni Państwo, tylko do 14 stycznia br. do godz. 15.59 można jeszcze składać wnioski na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór wniosków o dotacje z programu dotacyjnego "Niepodległa" kończy się już w piątek, o godzinie 15.50. W programie można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania z programu nie może natomiast przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać…
Przekazujemy prośbę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o udział w badaniu dotyczącym lokalnego komunikowania samorządowego. Link do ankiety dla mieszkańców: http://www.ebadania.pl/808dacc759bf8659
W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tucholskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach wydał Rozporządzenie NR 01/2022 w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego. Wykonując postanowienia rozporządzenia, w dniu dzisiejszym Inspektor ds. zarządzania kryzysowego UG w Chojnicach wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, dokonali oznakowania obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”    Rozporządzenie nr 01/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w…
Zgodnie z Zarządzeniem nr 189/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach,  ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 stycznia 2022 r. Link do zarządzenia: http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?app=zarzadzenia&nid=4518&y=2021&which=W%C3%B3jta+Gminy+Chojnice
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2022 ROKU.              ŁĄCZNA WARTOŚĆ OK. 40 MLN   OCHRONA ŚRODOWISKA Kontynuacja i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I. Szacowana wartość inwestycji: 9,98 mln zł. Źródła finansowania: dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,481 mln zł (95% wartości inwestycji). Wkład Gminy – 0,499 mln zł (5% wartości inwestycji). Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach. Nowa stacja uzdatniania wody w Ogorzelinach będzie pracowała z zakładaną wydajnością procesu uzdatniania na poziomie Q=80…
Zgodnie z Zarządzeniem nr 238/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chojnicach w dniu 31 grudnia 2021 r. ustala się czas pracy dla Urzędu Gminy w Chojnicach w godz. od 7:00 do 13:00, a Kasa Urzędu czynna będzie w godz. od 8:00 do 11:00. Link do zarządzenia: http://bip.gminachojnice.com.pl/?app=zarzadzenia&nid=4570&y=2021&which=W%C3%B3jta+Gminy+Chojnice

Życzenia

czwartek, 23 grudzień 2021
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu radości, spokoju i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech ten szczególny czas będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,w atmosferze pełnej miłości, wzajemnej życzliwości i niegasnącej nadziei, a Nowy Rok 2022 niech stanie się czasem spełnionych marzeń i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań.   Przewodniczący Rady                                                                  Wójt Gminy Chojnice         mgr Ryszard Kontek                                                               dr inż. Zbigniew Szczepański
Strona 1 z 166