Benedykt Kulesza

 

21 listopada Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem obchodziła swoje 120 urodziny oraz 20 - lecie nadania jej imienia. Odbyło się wtedy także pasowanie przedszkolaków oraz pierwszoklasistów. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, a tym samym dołączyły do społeczności szkolnej. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz gminnych, kuratorium oświaty, lokalnych stowarzyszeń, a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele rady rodziców, świetlicy wiejskiej oraz pracownicy szkoły. Podczas szkolnego święta rozbrzmiewały uroczyste śpiewy, kaszubskie tańce i wiersze. Zwieńczeniem wspólnego świętowania było przedstawienie naszych starszych uczniów pt. "Maria Konopnicka - nasza patronka." Były też gratulacje i przemowy. Nie zabrakło również prezentów dla naszej jubilatki. Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć zachodzące w niej zmiany i pozostawić pamiątkowy wpis w kronice szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie tej uroczystości.

Barbara Markowska

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

Powitanie gości przez dyrektora szkoły podstawowej

Przedstawienia i śpiewy wykonane przez uczniów szkoły.

 Przedstawienia i śpiewy wykonane przez uczniów szkoły.

Przedstawienia i śpiewy wykonane przez uczniów szkoły.

Przedstawienia i śpiewy wykonane przez uczniów szkoły.

Przedstawienia i śpiewy wykonane przez uczniów szkoły.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

Gratulacje dla dyrektorz szkoły od zaproszonych gości.

 

 

środa, 22 listopad 2023 11:34

XLIX Sesja Rady Gminy w Chojnicach

Szanowni Państwo!

 

Informuję o XLIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach 

VIII Kadencji, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) 

o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach 

- sala konferencyjna nr 41

ZOBACZ

/-/ mgr Ryszard Kontek

Przewodniczący Rady

Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://gminachojnice.sesja.pl

SOŁTYS SOŁECTWA NIEŻYCHOWICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA NIEŻYCHOWICE
W DNIU 24 LISTOPADA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEŻYCHOWICACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 24 listopada 2023 roku, godz. 18:00.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od stycznia 2023r. do października 2023r.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys        
/-/ Waldemar Ochlik

W związku z udziałem pracowników

w szkoleniu
w dniu 16 listopada 2023 r.
 w godzinach
od 12.30 – 14.00
biuro dowodów osobistych
 oraz biuro ewidencji ludności

będzie nieczynne.

Hasło biegu: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Od lat październik jest miesiącem w którym w Swornegaciach odbywają się zawody sportowe dla uczniów w bieganiu. W tym roku odbył się XXIX Jesienny  Bieg  Ekologiczny Gminy Chojnice, w którym wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół podstawowych naszej gminy: Charzykowy, Kłodawa, Lichnowy, Nieżychowice, Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Silno, Swornegacie. Gości, sponsorów, rodziców oraz uczestników XXIX Jesiennego Biegu Ekologicznego powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach pan Zdzisław Bucław. Otwarcia imprezy dokonał Zastępca Wójta Gminy Chojnice pan Janusz Szczepański w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pana Ryszarda Kontka i  Dyrektora GZO w Chojnicach pani Anity Sznajder oraz Sołtysa Sołectwa Swornegacie pana Dominika Dykiera.

 Odbyło się 10 biegów w różnych kategoriach wiekowych od oddziału przedszkolnego do klasy VIII oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Łącznie we wszystkich biegach wzięło udział  318 zawodniczek i zawodników, a biegi ukończyło 314 startujących. Celem imprezy sportowej była : popularyzacja czynnego wypoczynku, wdrażanie dzieci do rywalizacji w duchu ,,fair-play”, kontaktu sportowego dzieci z różnych szkół, wyłonienie reprezentantów gminy na zawody powiatowe, kształtowanie wśród uczniów postaw  proekologicznych i prospołecznych. Organizatorami jak co roku była i jest Szkoła Podstawowa w Swornegaciach i Uczniowski Klub Sportowy ,,TUR”, a współorganizatorami: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Gminny Szkolny Związek  Sportowy,  Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach, Rada Sołecka  Sołectwa  Swornegacie oraz Zaborski Park Krajobrazowy.  Zawodnicy za miejsca I-III z każdego biegu otrzymali pamiątkowe medale, a za miejsca I -VI nagrody. Drużynowo reprezentacje od I-VI miejsca otrzymały okolicznościowe puchary,  a wszystkie szkoły od I-X miejsca dyplomy oraz  nagrody. Wszyscy zawodnicy, opiekunowie oraz goście zostali poczęstowani ciepłą grochówką i drożdżówką. Jak co roku podziękowania należą się licznym sponsorom, dobroczyńcom i sympatykom , którzy dzięki ufundowaniu nagród uświetnili przebieg tegorocznego biegu.

Zakończenia XXIX Jesiennego Biegu Ekologicznego Gminy Chojnice dokonał Pan Janusz Szczepański z-ca Wójta Gminy Chojnice dziękując wszystkim za uczestnictwo w „gminnym święcie sportu” jak wspomniał oraz pogratulował   i podziękował organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej oraz zapraszając wszystkie szkoły za rok na XXX Jesienny Bieg Ekologiczny.

 

 

KLASYFIKACJA PUNKTOWA SZKÓŁ XXIX JESIENNEGO BIEGU EKOLOGICZNEGO SWORNEGACIE ‘2023

 

Msc.

         SZKOŁA

2016 - 2015

2014 - 2013

2012 - 2011

2010 - 2009

Razem

DZ.

CHŁ.

DZ.

CHŁ.

DZ.

CHŁ.

DZ.

CHŁ.

300m

300m

500m

500m

800m

1000m

1000m

1500m

I

NOWA CERKIEW

16

19

30

39

40

11

54

21

230

II

CHARZYKOWY

34

30

34

7

34

37

43

8

227

III

SWORNEGACIE*

62

32

33

10

-

28

11

9

185

IV

KŁODAWA*

15

25

25

16

18

9

1

38

147

V

OGORZELINY*

-

31

10

-

28

-

27

24

120

VI

LICHNOWY*

-

1

4

18

18

41

1

20

103

VII

SILNO

17

-

-

30

-

7

-

-

 54

VIII

PAWŁOWO*

-

5

2

1

1

1

10

32

 52

IX

OSTROWITE

6

-

7

29

6

-

2

-

 50

X

NIEŻYCHOWICE

2

9

7

2

7

18

3

-

 48

 

 

 

                                                                               przygotowali: Zdzisław Bucław i Kamila Lemańczyk

 

 Rywalizacja uczniów w bieguRywalizacja uczniów w bieguRywalizacja uczniów w bieguUczniowie na podium i wręczenie nagródUczniowie na podium i wręczenie nagródUczniowie na podium i wręczenie nagródRywalizacja uczniów w bieguRywalizacja uczniów w bieguRywalizacja uczniów w bieguUczniowie na podium i wręczenie nagródUczniowie na podium i wręczenie nagród

Uczniowie na podium i wręczenie nagródUczniowie na podium i wręczenie nagródWręczenie medalu zwycięzcom przez Zastępcę Wójta Gminy ChojniceUczniowie na podium i wręczenie nagródUczniowie na podium i wręczenie nagród

 

piątek, 13 październik 2023 10:43

Życzenia na Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2023 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański  w obecności Zastępcy Wójta  Janusza Szczepańskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Kontka, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Józefa Kołaka, Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anity Sznajder wręczył nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali:

     Bogumiła Byszewska– Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie

     Artur Jaster – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

     Małgorzata Greszler – nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Charzykowach

     Joanna Loll – nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Charzykowach

     Katarzyna Januszewska Fojuth – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

     Jolanta Wilk  - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lichnowach

     Lucyna Skurcz   – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi                                       

     Arleta Bartos  – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

     Ewa Rudnik  – nauczyciel Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

     Hanna Butkiewicz  – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Silnie

 

GRATULUJEMY !

 

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Strona 1 z 161