Benedykt Kulesza

W czwartek 5 stycznia w naszym Urzędzie miało miejsce Noworoczne Spotkanie z Honorowymi i Zasłużonymi Obywatelami Gminy Chojnice. W świątecznej atmosferze Pan Wójt przyjął gości w swoim gabinecie. Podziękował za wsparcie i dobre rady. Przedstawił także plany inwestycyjne naszego samorządu na bieżący rok. W spotkaniu udział wzięli: Kazimiera Szark, Ignacy Guenther, Franciszek Borzych, Gabriela i Eugeniusz Słominscy oraz Zastępca Wójta Janusz Szczepański i Skarbnik Gminy Iwona Lewandowska

IMG 20230105 120524

Od 3 stycznia 2023 roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
 3. - 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 4. - 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

 1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 

 1. AUDYT ENERGETYCZNY
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1200 zł

100%

1200 zł

100%

1200                    

 

 

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

Nie dotyczy

75%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

2.

Stolarka okienna

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

3.

Stolarka drzwiowa

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

4.

Bramy garażowe

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200 zł

80%

17 800 zł

100%

22 200 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100 zł

70%

10 700 zł

100%

15 300 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

8 300 zł

70%

13 900 zł

100%

18 500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400 zł

70%

13 000 zł

100%

18 500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

10.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

12.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

13.

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

14.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

15.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

40%

6 700 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

16.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Dnia 06 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności  Zastępcy Wójta  Janusza Szczepańskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice Ryszarda Kontka, Przewodniczącego Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Józefa Kołaka ,  dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Anity Sznajder odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  nauczycielom pracującym  w szkołach na terenie Gminy Chojnice:

 1. Anna Gierszewska - Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
 2. Joanna Rymon Lipińska – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie
 3. Danuta Lepak - Szkoła Podstawowa w Charzykowach

GRATULUJEMY

IMG20221206131043

IMG20221206131123 01

IMG20221206131342

IMG20221206131426 01

czwartek, 01 grudzień 2022 12:40

Komunikat w sprawie dodatku na ogrzewanie prądem

Wójt Gminy Chojnice informuje, że począwszy od 1 grudnia 2022 r. realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Komu przysługuje dodatek elektryczny
Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
W sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., przyznanie dodatku będzie możliwe, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek elektryczny, uprawniające do otrzymania tego dodatku.
Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku elektrycznego
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku elektrycznego
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do wniosku należy w takiej sytuacji dołączyć dokument potwierdzający wielkość zużycia energii elektrycznej w 2021 r.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (instalacja fotowoltaiczna), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny nie przysługuje ponadto gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego ani dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Zasada jeden dodatek na jeden adres i jej ograniczenia
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania,
to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Nie stosuje się zasady „jeden dodatek na jeden adres” w przypadku, gdy:
1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
2. w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.
Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 1 lutego 2023 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.
Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej.
Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, iż pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo
• czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach
• czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu do 1 lutego 2023 r.
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku elektrycznego
UWAGA! W przypadku gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się,
że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Jak uzyskać prawo do dodatku elektrycznego
Wnioski o dodatek elektryczny można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek można składać na piśmie, drogą elektroniczną lub przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym natomiast w przypadku aplikacji mobilnej zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.
W takim przypadku istotne jest aby opatrzone było zarówno pismo do urzędu jak
i sam wniosek.
Wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a od poniedziałku do  piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Formularz wniosku o dodatek elektryczny wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do pobrania poniżej:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

OGÓLNA klauzula informacyjna od 01.12.2022 r

Zgoda na przetwarzanie danych

 

wtorek, 15 listopad 2022 15:00

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy.

Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek”

Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy:
1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
2. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 30 listopada 2022 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.
Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, iż pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo
• czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach
• czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu do 30 listopada 2022 r.
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego

UWAGA! W dalszym ciągu, w przypadku gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Zmiany dotyczące terminu składania deklaracji CEEB na potrzeby dodatku węglowego

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami dodatek węglowy przysługiwał wyłącznie w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła.
Skutkowało to brakiem możliwości przyznania świadczenia w sytuacji, gdy źródło ogrzewania zostało zgłoszone w deklaracji CEEB po 11 sierpnia 2022r.
Po nowelizacji, w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., przyznanie dodatku będzie możliwe, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy, uprawniające do otrzymania tego dodatku.
Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego

Co zrobić by uzyskać świadczenie na nowych zasadach

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy nowe.
W przypadku, gdy sprawa została już załatwiona negatywnie, osoba uprawniona według nowych przepisów może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.
Jeśli natomiast postępowanie nie zakończyło się do dnia wejścia w życie nowych przepisów, wniosek zostanie rozpoznany w oparciu o nowe, znowelizowane przepisy i nie ma konieczności składania kolejnego wniosku.

środa, 09 listopad 2022 13:44

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Flaga1

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparcie mogą otrzymać członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Marią Wierzbowską (pok. 09 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 362) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Flaga1 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

 Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1/ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz,

2/ osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Marią Wierzbowską (pok. 09 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 362) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją  https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został ogłoszony 27.10.2022 r., poniżej zamieszczamy odnośnik do pobrania dokumentu.

 wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - link do pobrania dokumentu

poniedziałek, 17 październik 2022 12:58

Zebranie Wiejskie - Charzykowy

poniedziałek, 17 październik 2022 08:13

AKCJA INFORMACYJNA GUS

Strona 1 z 156