czwartek, 02 wrzesień 2021 10:58

Remonty i inwestycje w szkołach Gminy Chojnice

Remonty i inwestycje w szkołach Gminy Chojnice:

 1. Szkoła Podstawowa w Charzykowach - naprawa kominów z wymiana obróbek oraz połaci dachowych z uzupełnieniem izolacji termicznej i naprawą podbitek dachowych. Koszt około 95 tys. zł.
 2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach - remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i toaletą. Koszt około 130 tys. zł.
 3. Szkoła Podstawowa w Swornegaciach - Remont pomieszczeń socjalnych przy kuchni oraz magazynów. Koszt około 158 tys. zł.
 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi - remont górnego korytarza z klatką schodową. Wymiana nawierzchni na górnym korytarzu ( wykładzina PCV) oraz drzwi do sal lekcyjnych. Koszt około 159 tys. zł.
 5. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – budynek w Sławęcinie - remont toalet dziewcząt, chłopców, nauczycieli, osób niepełnosprawnych oraz przyległego korytarza. Koszt około 159 tys. zł.
 6. Szkoła Podstawowa w Silnie - remont toalet, 3 sal lekcyjnych i części korytarza. Koszt to około 147 tys. zł.
 7. Szkoła Podstawowa w Lichnowach - remont części dolnego korytarza, sali lekcyjnej oraz zaplecza sali gimnastycznej. Koszt to około 148 tys. zł.
 8. Zakończono inwestycję pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Całkowity koszt inwestycji około 4,6 mln zł.
 9. Firma P.U.H. Szopińscy wykonała montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem. Wartość zadania to 144 tys. zł., połowę tej kwoty pokryła gmina, a pozostałą część w formie darowizny przekazał na rzecz gminy wykonawca P.U.H. Szopińscy.
 10. 5 sierpnia Wójt Gminy Chojnice podpisał umowę z firmą P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o. Firma zaproponowała udział w kosztach zakupu oraz montażu fotowoltaiki o mocy około 49 kW
  w Szkole Podstawowej w Charzykowach. Wartość całego zadania wyniesie około 240 tys. zł. Dzięki partycypacji firmy P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o. gmina poniesie 60% kosztów. Zakończenie prac planowane jest na 8 października 2021 r. Będzie to nasza siódma szkoła posiadająca instalację fotowoltaiczną.
 11. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi. Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie do tego zadania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 440 tys. zł. W związku z tym konieczne stało się przeprowadzenie korekty projektu. Termin zakończenia robót wydłużył się do końca października 2021r. Wykonawcą kompleksu sportowego
  w Nowej Cerkwi jest chojnicka firma – Wo-Kop Wojciech Drewczyński. Koszt inwestycji to około 1,43 mln zł. Jest to ostatnia „Jaskółeczka” powstała przy szkołach podstawowych gminy Chojnice, budowane na przestrzeni lat 2009-2021.
Wyświetlony 112 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 wrzesień 2021 11:44