Kolejne laptopy dla naszych uczniów

poniedziałek, 15 czerwiec 2020
Kolejne laptopy dla naszych uczniów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”  Gmina Chojnice zakupiła 36 laptopów, które posłużą do zdalnego nauczania. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych Gminy Chojnice, a następnie udostępnione uczniom, w szczególności tym z rodzin wielodzietnych (3+). Wartość otrzymanego grantu wynosi 104 999,76 zł. Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Życzenia na Dzień Dziecka

poniedziałek, 01 czerwiec 2020
[pdf-embedder url="http://gminachojnice.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2020/06/życzenia-na-dzień-dziecka.pdf" title="życzenia na Dzień Dziecka"]
Gmina Chojnice zakupiła i przekazała do szkół podstawowych 25 laptopów. Sprzęt elektroniczny, za kwotę 70 tysięcy złotych, opłacono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupione przez gminę laptopy będą mogły być udostępnione potrzebującym ich uczniom.
Uczennica Szkoły Podstawowej w Charzykowach Wiktoria Dąbrowska odebrała 16 grudnia Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Uroczysta gala miała miejsce w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stypendia wręczał między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nagrody były przyznawane w 4 kategoriach: dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów; za osiągnięcia naukowe i artystyczne; stypendia sportowe oraz za najlepsze wyniki w nauce – w tej właśnie grupie znalazła się Wiktoria, która z ubiegłoroczną średnią końcową 6.00 zajęła 6. miejsce na 397 uczniów. Teraz uczennica rozpoczyna realizację indywidualnego programu stypendialnego, na który otrzymała wsparcie finansowe. Jako przedmioty wiodące wybrała język angielski…
Strona 7 z 7