wtorek, 28 maj 2024 12:29

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU „O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE“ W ROKU 2023 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wyświetlony 77 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 maj 2024 13:36