piątek, 26 marzec 2021 09:10

II Edycja - OTWARTE KONKURSY OFERT

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
 
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.

 

 
Wyświetlony 1163 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 kwiecień 2021 12:46