wtorek, 01 luty 2022 06:55

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” - Pomorskie walczy ze smogiem Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Pomorze walczy ze smogiem mini

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY KOPCIUCHÓW – UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ
Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Więcej informacji - Pomorskie walczy ze smogiem.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Najważniejsza zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest uruchomienie trzeciego poziomu dofinansowania. Dzięki tej zmianie osoby o najniższych dochodach będą mogły starać się o dofinansowanie do 90% kosztów inwestycji a maksymalne dotacja może sięgać do 69 tyś. zł.

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. - 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1260 zł – gospodarstwo jednoosobowe.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosek o dofinansowanie.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 1. DOKUMENTACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1000 zł

100%

1000 zł

100%

1000 zł

2.

Dokumentacja projektowa

30%

600 zł

60%

1200 zł

90%

1800 zł

3.

Ekspertyzy

30%

150  zł

60%

300 zł

90%

450 zł

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45 zł za m2

60%

90 zł za m2

90%

135 zł za m2

2.

Stolarka okienna

30%

210 zł za m2

60%

420 zł za m2

90%

630 zł za m2

3.

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł za m2

60%

1200 zł za m2

90%

1800 zł za m2

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

90%

18000 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

90%

27000 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

90%

27000 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9000 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

90%

40500 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

90%

13500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

10.

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

12.

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9000 zł

13.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

14.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

90%

15000 zł

15.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

90%

9000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Wyświetlony 1680 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 kwiecień 2022 13:21