Czyste Powietrze

Jesteś mieszkańcem gminy Chojnice, chcesz uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, nie wiesz czy dobrze wypełniłeś wniosek o dofinansowanie?

Przyjdź do nas, sprawdzimy Twój wniosek przed wysłaniem.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych mieszkańców, zawarliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku w sprawie wsparcia oraz obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program przewiduje dofinansowanie:

  • Na poziomie podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
  • Na poziomie podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

- 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 

DOKUMENTACJĘ

 

PODSTAWOWY POZIOM

DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM

DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny

procent

dofinansowania

Maksymalna

kwota

dotacji

Maksymalny

procent

dofinansowania

Maksymalna

kwota

dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1000 zł

100%

1000 zł

2.

Dokumentacja projektowa

30%

600 zł

60%

1200 zł

3.

Ekspertyzy

30%

150  zł

60%

300 zł

 

 

 OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

 

 

PODSTAWOWY POZIOM

DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM

DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny

procent

dofinansowania

Maksymalna

kwota

dotacji

Maksymalny

procent

dofinansowania

Maksymalna

kwota

dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45 zł za m2

60%

90 zł za m2

2.

Stolarka okienna

30%

210 zł za m2

60%

420 zł za m2

3.

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł za m2

60%

1200 zł za m2

 

 

ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

4.

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

9.

Kocioł na węgiel

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

10.

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

12.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (wchodzi w życie od lipca 2021r.)

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

13.

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

14.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

15.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

16.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

 

 

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu "Czyste Powietrze" lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Justyna Lica

tel. 52 397 21 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wfos.gdansk.pl  w zakładce Czyste Powietrze.

Możliwy jest również indywidualny kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod numerem telefonu:
58 743 18 00/20/21, bądź drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ulotka - Czyste Powietrze

Strona 2 z 2