poniedziałek, 14 marzec 2022 09:57

Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Nadawania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy rozpocznie się w tut. Urzędzie w najbliższą środę, tj. 16 marca. Odbywać się będzie tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  z pracownikiem Urzędu Gminy (telefon 52 880 13 31), który ustali termin i godzinę wizyty.

 

Wraz z uchwaleniem przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w naszym kraju, przygotowano wzór formularza, który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju celem nadania numeru PESEL.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
Co musisz przygotować?
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. 
 
Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

 Źródło - Serwis gov.pl

 Wnioski do pobrania (zaleca się otwieranie załączników za pomocą programów przeznaczonych do plików PDF zamiast otwierania w przeglądarce):
Info UK -
рекомендується відкривати вкладення за допомогою програм, призначених для PDF-файлів, а не в браузері
Info RUS -
рекомендуется открывать вложения программами, предназначенными для PDF-файлов, а не открывать в браузере

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Ukraińskim
  2. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Rosyjskim
Wyświetlony 1739 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 marzec 2022 14:12