Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Ukraińskim wersja 5.3.-2 Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Rosyjskim wersja 5.3-1
WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH POMOC W FORMIE ZAKWATEROWANIA  I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY Ograniczono termin składania wniosków o dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.   Zgodnie z wprowadzoną regulacją wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem tego terminu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Regulacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022…
  Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Ukraińskim Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Rosyjskim
UWAGA!!! ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE Z CHOJNICKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE   W dniach 14-15.06.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56a w godzinach od 1100 do 1430 będą wydawane produkty żywnościowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Chojnice. Przykładowa paczka zawierać będzie: mąkę, cukier, mleko, kaszę oraz soczewicę. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania się w wyznaczonym terminie do pracowników socjalnych tut. Ośrodka.
  Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Ukraińskim Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w języku Rosyjskim

Ulotka dot. pomocy finansowej UNHCR

piątek, 22 kwiecień 2022
  Ulotka dot. pomocy finansowej UNHCR
Що має зробити фізична особа (наприклад, громадянин України, який легально перебуває в Польщі), якщо вона хоче розпочати одноосібну або спільну підприємницьку діяльність Правила долучення до програми обов’язкового державного страхування встановлені законодавством (законом «Про систему соціального страхування», законом «Про охорону здоров’я» та законом «Про права підприємців»). Застосовуються до всіх осіб, які, згідно з законодавством, підлягають обов’язковому страхуванню в Польщі, незалежно від їхнього громадянства. Заява платника внесків (підприємця) про долучення до програми соціального та медичного страхування Як зареєструвати фірму Якщо Ви хочете розпочати підприємницьку діяльність як фізична особа, Ви маєте зареєструватися в Центральному реєстрі та інформації про господарську діяльність (CEIDG). Для цього…
Strona 1 z 3