piątek, 18 marzec 2022 14:41

300 zł zasiłku dla uchodźców z Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Formularze wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach  przy ul. 31 Stycznia 56a (budynek Urzędu Gminy w Chojnicach) oraz w formie elektronicznej w załączonym pliku.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka (dotyczy osób przebywających na terenie gminy Chojnice) w godzinach pracy urzędu, tj. w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00.

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Ці асигнування призначені для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло.

Бланки заяв доступні в Муніципальному центрі соціального забезпечення в Хойнице за адресою: вул. 31 Stycznia 56а (будівля Гміни в Хойнице) та в електронному вигляді у прикріпленому файлі.

Заявки можна подавати за місцезнаходженням Центру (для осіб, які проживають у ґміні Хойнице) у робочий час офісу, тобто у будні з 7.00 до 15.00.

 МОДЕЛЬ ЗАЯВКИ НА ОДНОРАЗОВУ БЕНЕФІТ_UA

Wyświetlony 994 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 marzec 2022 10:20