czwartek, 14 lipiec 2022 14:41

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH POMOC W FORMIE ZAKWATEROWANIA
 I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Ograniczono termin składania wniosków o dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 

Zgodnie z wprowadzoną regulacją wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem tego terminu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Regulacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1 e i 1 f ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r. poz. 583; ost. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1383

Wyświetlony 814 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 lipiec 2022 14:43