Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на виховання дитини за програмою «Сім’я 500+» (т.зв. 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Спеціальну заяву на 500+ українською мовою можна буде подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS. Хто має право на 500+ 500+ призначатиметься на дітей віком до 18 років: громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який після 23 лютого 2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями; громадянці України або дружині громадянина України, яка…
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Formularze wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach  przy ul. 31 Stycznia 56a (budynek Urzędu Gminy w Chojnicach) oraz w formie elektronicznej w załączonym pliku. Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka (dotyczy osób przebywających na terenie gminy Chojnice) w godzinach pracy urzędu, tj. w dni powszednie w…
We wtorek (15 marca br.) premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwi wypłacanie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. Z założenia będzie ono wypłacane przez 60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna,…
Ulotki do pobrania: NIE UFAJ BEZ GRANIC ZNIE nie stań się ofiarą handlu ludźmi - PL DO NOT TRUST IMPLICITLY do not become a victim of human trafficking - EN НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО щоб не стати жертвою торгівлі людьми - UA Podgląd ulotek: Język POLSKI:
Język ANGIELSKI
Język UKRAIŃSKI:
Źródło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie
  Ulotki Informacyjne dotyczące nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy - ZOBACZ