wtorek, 09 luty 2021 12:47
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Termin zgłaszania się kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Nabór 2

Wójt Gminy Chojnice, jako Gminny Komisarz Spisowy nadal poszukuje osoby chętne do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w roli rachmistrza spisowego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z licznymi pytaniami dot. wynagrodzenia rachmistrza spisowego informujemy, że informacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., w oparciu o którą m.in. przeprowadzacie Państwo nabór rachmistrzów.

 Wg obowiązującej ustawy o NSP z 2019 roku, w art. 36 zapisano:

 4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

Przy czym powyższe stawki są stawkami za zrealizowany kwestionariusz osobowy tzn. za osobę (np. jeżeli rachmistrz w danym gospodarstwie domowym spisze 4 osoby to otrzymuje wynagrodzenie: stawka x 4 osoby).

Ponadto po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NSP 2021 będzie jednolita stawka w wysokości 6 zł za wywiad zarówno telefoniczny jak i terenowy – informacje te zawarte są w instrukcji organizacyjnej do NSP 2021, którą przesłaliśmy do Państwa 22 stycznia br. wraz z pozostałymi dokumentami dot. organizacji spisu.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach  (ul. 31 Stycznia 56a) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego.


Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Chojnicach, 31 Stycznia 56a – nr tel. 52 397 21 29 wew. 318, 312, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyświetlony 1086 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 luty 2021 13:04