wtorek, 30 marzec 2021 07:15

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców.


WAŻNA INFORMACJA! Urząd Statystyczny w Gdańsku przesyła następujące WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE PODANIA numeru PESEL, imienia i nazwiska

 

PODANIE numeru PESEL, imienia i nazwiska jest obowiązkowe

W związku z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że  dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Zgodnie z art. 9 ustawy o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

W świetle powyższego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych takich jak numer PESEL są przepisy:  art. 35a ust 1 pkt 1 w związku z art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o statystyce publicznej, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 ze zm.), służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 w celu statystycznym, obejmującym w szczególności: organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,

Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o statystyce publicznej, służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym następujące dane osobowe - numer PESEL (pkt 4).

Na podstawie art. 89 RODO oraz art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się następujących artykułów RODO:

  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, (art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania danych, (art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych, (art. 17 RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, (art.18 RODO)
  • prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, (art. 19 RODO)
  • prawo do sprzeciwu. (art. 21 RODO)

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. w art. 10 stwierdza, że dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

plakat NSP 2021

 

 

 

GUS Plakat 1

 

Wyświetlony 1017 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 marzec 2021 11:22