czwartek, 24 listopad 2022 13:27 Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 80 nieruchomościach z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 97.490,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 223,960 Mg.

W ramach realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” uzyskano dofinasowanie udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2021 w kwocie 40.737,00 zł, a w roku 2022 – 27.505,00 zł, co daje łączną sumę 68.242,00,00 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu województwa pomorskiego” realizowanych przez WFOŚiGW

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

 logo wody

Wyświetlony 137 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 listopad 2022 13:35