czwartek, 24 listopad 2022 13:27
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest zgodnie z 80 nieruchomościach z następującym podziałem:     
-demontaż, transport i utylizacja pokrycia dachowego zawierających azbest z 32 budynków o łącznej masie 94,590 Mg za kwotę 56.601,00 zł,   
-transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z 48 budynków o łącznej masie 122,410 ton za kwotę 36.723,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 93.324,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 217,000 Mg.

W ramach realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” uzyskano dofinansowanie formie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2021 w kwocie 40.737,00 zł, a w roku 2022 – 24 589,00 zł, co daje łączną sumę 65,326,00 zł.

Jednocześnie informacji, że środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

 logo wody

Wyświetlony 3170 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 styczeń 2023 12:49