piątek, 15 grudzień 2017 12:53

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 55.634,69 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/290/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartej w dniu 01.12.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 95 nieruchomościach z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 55.634,69 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 321,960 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

wersja kolor

Wyświetlony 1653 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 listopad 2020 10:29