poniedziałek, 08 luty 2021 19:18

FIGURA CHRYSTUSA PO PRACACH KONSERWACYJNYCH

FIGURA CHRYSTUSA PO PRACACH KONSERWACYJNYCH

W grudniu 2020 roku dobiegły końca prace konserwacyjne dotyczące zachowania drewnianej figury Chrystusa z krzyża przydrożnego  z Lotynia, jednego z ponad 370 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków gm. Chojnice

Krzyż posadowiony został najprawdopodobniej w roku 1924/25 na rozdrożu dróg Sternowo-Lotyń wraz z drewnianą figurą Chrystusa  z inicjatywy p. Schtompfa, który w latach II wojny światowej był sołtysem wsi Sternowo. Krzyż miał być darem za odebrane łaski i zdrowie jego matki. Zastosowane przy wykonaniu figury narzędzia i techniki snycerskie mogą zakrawać na wykonanie figury nawet  pod koniec XVIII wieku ? Od wielu lat krzyż ten jest miejscem lokalnych nabożeństw z udziałem mieszkańców sołectwa Lotyń -Sternowo, corocznych pielgrzymek/procesji w dni krzyżowe oraz obiektem opieki wszystkich mieszkańców, w tym szczególnie rodziny Państwa Kabelak. Krzyż wraz z figurą  Chrystusa stanowi dla mieszkańców  bardzo ważne miejsce i wpisał się na stałe w krajobraz i tradycje wsi.

Silne uszkodzenia figury Chrystusa w trakcie nawałnicy, która przeszła nad regionem w sierpniu 2017r.oraz wcześniejsze uszkodzenia i słaba jakość zewnętrznych warstw w malarskich, były przyczynkiem do rozmów mieszkańców nad koniecznością podjęcia działań zmierzających do szybkiego zabezpieczenia obiektu. Ponieważ krzyż wraz z figurą ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków wszystkie prace wymagały uzgodnień ze służbami wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Gdańsku.  Po zdjęciu figury z krzyż oceniono wstępny program prac konserwatorskich z natury, który po konsultacjach z przedstawicielami WUKOZ został zatwierdzony pod koniec 2019r. Prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych podjęli się Panowie Tomasz Wodzyński na co dzień - pracownik muzealnej pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz rzeźbiarz ludowy Zygmunt Kędzierski i stolarz Roman Wilczewski . Po oszacowaniu kosztów wykonania prac i materiałów przystąpiono do poszukiwania źródeł ich sfinansowania . Z pomocą i realnym sposobem szybkiego sfinalizowania prac okazała się możliwość pozyskania 50% środków na pokrycie  tych kosztów z budżetu gminy Chojnice (Uchwała nr XV/266/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020r.).

W tym celu właściciel gruntu, na którym posadowiony jest krzyż wraz figurą, Pan Marcin Jażdżewski ze Sternowa  podpisał porozumienie z kilkoma partnerami w celu zebrania  brakujących środków na wykonanie prac konserwatorskich . Zawarła umowa partnerska określiła szczegółowo zadania i wkład poszczególnych partnerów . Wśród Partnerów znaleźli się : sołtys sołectwa Lotyń, proboszcz Parafii pw. Św. Magdaleny w Nowej Cerkwi  ks. Jarosław Kaźmierczak, Komenda Hufca ZHP w  Łodzi oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach .

Efekt tej kilkumiesięcznej współpracy wszystkich partnerów został zaprezentowany przy okazji  konferencji prasowej (04.02.2021r.) zorganizowanej w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach .

Teraz dzięki życzliwości ks. Jarosława Kaźmierczaka figura zostanie zaprezentowana po przeprowadzonych pracach konserwatorskim mieszkańcom  w lokalnym kościele parafialnych. Tam też oczekiwała ona będzie do momentu montażu na nowej konstrukcji krzyża.

Co należy podkreślić, partnerski współinwestor prac konserwatorskich - Komenda Hufca ZHP w Łodzi również wpisuje się historycznie w odrestaurowanie figury, by upamiętnić tragedię sierpnia 2017 roku, kiedy to podczas obozu w odległym o 2 km lesie i największej wichurze ostatnich lat w Polsce zginęły 2 harcerki, a 40 innych uczestników obozu odniosło rany. Zaangażowanie w ten wspólny projekt łódzkich harcerzy jest także formą ich podziękowania wszystkim mieszkańcom sołectwa Lotyń za otrzymaną pomoc i opiekę, w tym trudnym  dla nich okresie .

 

figura Chrystusa stan przed konserwacją

 

Chrystus twarz 1

Wyświetlony 992 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 luty 2021 20:00