Wójt Gminy Chojnice informuje, że począwszy od 1 grudnia 2022 r. realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Komu przysługuje dodatek elektryczny Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych…

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

wtorek, 15 listopad 2022
Kolejne zmiany w dodatku węglowym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy. Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek” Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy: 1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i 2. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.…
Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został ogłoszony 27.10.2022 r., poniżej zamieszczamy odnośnik do pobrania dokumentu.  wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - link do pobrania dokumentu

KOMUNIKAT

piątek, 28 październik 2022
UWAGA! W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY tel. 534 088 877 lub 52 397 34 96
Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, zaprasza dzieci i młodzież uczęszczające do świetlic wiejskich oraz wiejskich domów kultury na terenie gminy Chojnice do wzięcia udział w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed przemocą?” – trzecia edycja 2022 r. Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowi jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2021-2025. Zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do profesjonalnego druku w formie ulotki (broszury informacyjnej). Termin składania prac…

Informacja w sprawie dodatku węglowego

poniedziałek, 19 wrzesień 2022
W związku z niezakończonym procesem legislacyjnym ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie uprawnień do dodatku węglowego, informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpocznie przyznawanie i wypłaty ww. świadczeń niezwłocznie po wejściu w życie znowelizowanych przepisów oraz po otrzymaniu środków z budżetu państwa.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 12 i 13 września 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego Wolne miejsca w Programie „Opieka wytchnieniowa” Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Chojnice otrzymała z Funduszu Solidarnościowego środki na 6 720 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 28 opiekunów osób niepełnosprawnych. Do 1 września br. do udziału w Programie zostało zakwalifikowanych 12 opiekunów. W związku z powyższym zapraszamy osoby sprawujące całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z p. Marią Wierzbowską (pok. 09 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew.…
Strona 1 z 22