DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI Dystrybucja żywności w formie paczek żywnościowych dla zakwalifikowanych osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbędzie się: Termin: 25 i 26 lipca 2024 r. w godzinach od 10-ej do 14.30 Miejsce: magazyn znajdujący się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach      
Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.  Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.  Cel programu:  przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. Zadania i działania realizowane w programie:   Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania…
Informacja o końcowym wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Link do Informacji o końcowym wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r. oraz za okres OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 30 CZERWCA 2024 r. W grudniu 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024 poz. 303) na mocy których refundacja podatku Vat za gaz obowiązująca w 2023 r. została przedłużona do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarstwa domowe, wykorzystujące jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację…

Dodatek osłonowy 2024

wtorek, 19 marzec 2024
Dodatek osłonowy w 2024 r. W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie to przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.  Dz.U.…
Strona 1 z 24