Mariusz Karasiewicz

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie z budżetu Gminy Chojnice realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Aby pobrać treść zarządzenia kliknij TUTAJ.

WITKAC.PL - Instrukcja tworzenia konta osoby składającej wnioski

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW/OFERT

Szkolenia wojskowe dla każdego w projekcie „Trenuj z wojskiem 5”

„Trenuj z wojskiem 5” to cykl sobotnich, otwartych szkoleń wojskowych dla każdego chętnego. Szkolenia poprowadzą żołnierze Wojska Polskiego w swoich jednostkach wojskowych. Przez 10 tygodni będziemy w różnych miejscach w kraju, a szkolenia będą prowadzić żołnierze różnych rodzajów naszych sił zbrojnych. Już teraz można się zapisać na ten dzień do pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowej, czy do wojskowego centrum szkoleniowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

 Wojskowi instruktorzy zapoznają w trakcie zajęć wszystkich chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Wojsko zaprasza chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Organizatorzy zapewniają: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetne wrażenia  i przygodę z Wojskiem Polskim.

 Harmonogram szkoleń oraz lista kontaktowa dostępne są na stronie MON >>> oraz na stronach dowództw i jednostek wojskowych.

 „Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią/strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itd.

 W poprzednich 4 edycjach oraz jednej edycji specjalnej, w szkoleniach wzięło udział ponad 23 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. A 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.

Plakat Trenuj w Wojskiem 5 edycja

Linki:

 1. REGULAMIN_TRENUJ_Z_WOJSKIEM_5
 2. TZW5_lista_kontaktowa_24_04_24_rekrutacja

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.
W trosce o beneficjentów

 Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: 6,4 mld zł na program „Czyste Powietrze”. Zaraz pod tytułem informacja: NFOŚiGW podpisał umowy o dofinansowanie projektów grantowych z FEnIKS ze wszystkimi 16 wfośigw. Obok – na środku grafiki – mapka Polski z podziałem na województwa i przypisanymi kwotami alokacji na dany region. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Następnie, pod logotypami informacja o planowanych efektach projektu oraz poniżej, na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 kwietnia 2024 r.

 

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”.

„Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ale to nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie.

„Mamy kolejne duże pieniądze dla Polaków na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. To aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają nam ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza” w najbliższym czasie. To ogromy sukces, wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska” – dodaje prezes NFOŚiGW.

Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich

Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.

Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

 1. wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
 2. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
 3. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM – jak już wspomniano – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. O szczegółach technicznych nowych wymogów, pisaliśmy wielokrotnie na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.

Najwyższe dofinansowanie

Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.

Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:

 • Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;
 • Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;
 • Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.

Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione

W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).

 

Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW sfinalizował właśnie (16.04.2024 r.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi wfośigw) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Teraz, po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania.

Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła i modernizację ok. 100 tys. budynków.

Pieniądze dla każdego

Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl

 Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy trzy niebieskie pola z informacjami na temat zmian w programie „Czyste Powietrze”: •	na polu 1 informacja: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) •	na polu 2 informacja: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (liczba budynków/lokali jednego beneficjenta) •	na polu 3 informacja: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa Po prawej stronie widzimy obrazek przedstawiający dom. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – lista ZUM. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone: •	na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą i możesz dostać dofinansowanie na urządzenia spoza listy ZUM •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia do 13.06 – zmiany Cię nie dotyczą o ile faktura (lub równoważny dokument księgowy) jest wystawiona do 13.06 •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, więc masz obowiązek wybrania urządzenia z listy ZUM. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

 Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – najwyższe dofinansowanie. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) pod kątem liczby budynków/lokali dla jednego beneficjenta. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone: •	na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

 Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – zapisy w dokumentacji. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – dwa czerwone: •	na polu 1 informacja: prefinansowanie o wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej o wniosek o płatność złożony do wfośigw najpóźniej do upływu 120 dnia od daty wypłaty zaliczki •	na polu 2 informacja: pełnomocnictwo o wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

ekoPracownia – zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie

Gmina Chojnice pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania, pn. „EkoPracownia  - zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie”

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczniowie naszej szkoły zyskali profesjonalną pracownię, wyposażoną w nowe meble, sprzęt, a także pomoce dydaktyczne. Wszystko po to by młodzi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z  zakresu ekologii.

Głównym cele projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Utworzenie EkoPracowni pomoże w upowszechnianiu wiedzy o środowisku, promowaniu i kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez aktywne metody nauczania, a także przybliży ich to takich zagadnień jak: odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie emisjom, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

 • Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
 • Nazwa zadania: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie”
 • Wartość udzielonego wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, płatne ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 50.000,00 zł
 • Wysokość wkładu własnego: 2.630,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogolnopolski-program-ekopracownia--zielone-serce-szkoly

https://wfos.gdansk.pl/

logotyp silno

Komisarz Wyborczy w Słupsku III zwołał I sesję inaugurującą IX kadencję Rady Gminy w Chojnicach. 

Sesja  odbędzie się 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 8:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach - sala konferencyjna nr 41.

pobierz plik

 

Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://gminachojnice.sesja.pl

 

Szanowni Państwo!

Informuję o LIII sesji Rady Gminy w Chojnicach 

kończącej VIII Kadencję, która odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek) 

o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach 

- sala konferencyjna nr 41

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Ryszard Kontek

Informacja na stronie BIP: https://bip.gminachojnice.com.pl/liii-sesja-rady-gminy-w-chojnicach.html

Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://gminachojnice.sesja.pl

czwartek, 11 kwiecień 2024 11:32

Konkurs - "Zagroda Nierolnicza 2024"

Zarządzenie - konkurs Piękna Zagroda Nierolnicza wraz z kryteriami oceny i formularzem zgłoszenia

Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Chojnicach (biuro 212) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r.

czwartek, 11 kwiecień 2024 11:25

Konkurs - "Piękna Wieś Pomorska 2024"

piątek, 08 marzec 2024 11:52

Życzenia z okazji dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi Gminy Chojnice


Z okazji Dnia Sołtysa proszę przyjąć najszczersze gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dzisiejsze święto jest doskonalą okazją do wyrażenia szacunku dla Państwa zaangażowania w tę niełatwą, ale jakże ważną pracę. Jestem wdzięczny za Waszą postawę, za sumienne wykonywanie obowiązków oraz za troskę wyrażającą się w podejmowaniu i skutecznym realizowaniu działań, które przyczyniają się do rozwoju wsi i poprawy jakości życia mieszkańców. Swoją postawą udowadniacie, że każde dziś i każde jutro budowane jest wielkim wysiłkiem połączonym z cierpliwością i uporem. Gratuluję Wam tej wytrwałości.

Życzę Wam dużo zdrowia, rodzinnego szczęścia, długich lat życia i tylko takich przeżyć, które są warte zapamiętania. Abyście mieli Państwo dużo powodów do radości i zadowolenia.

 

Wójt
dr. inż. Zbigniew Szczepański

 

 

 

Strona 1 z 13