piątek, 25 luty 2022 09:36

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Ostrowite – Ciechocin

W dniu 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach została podpisana umowa z firmą „Ad-Bet” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojniczkach na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych w gminie Chojnice.

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej (1467 m) oraz chodnika (235 m) o szerokości 2 m, a także przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę przepustu pod tą ścieżką. 
W ramach inwestycji planuje się także wykonanie poboczy, zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych. Nawierzchnie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (ścieżka rowerowa - beton asfaltowy; chodnik - kostka betonowa). Wody opadowe i roztopowe usuwane będą powierzchniowo z wykorzystaniem spadków jezdni do istniejących rowów drogowych.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi dzięki odseparowaniu ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego.

Termin na wykonanie zadania to 150 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zgodnie z zapowiedzią Wykonawcy prace budowlane winny rozpocząć się już w połowie marca.

Koszt całego zadania inwestycyjnego - 1 399 501,65 zł

Wyświetlony 3602 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 27 luty 2022 09:42