wtorek, 27 luty 2018 15:10

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

EFRR

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej/kajakowej na ww. odcinkach rzek, w następujących lokalizacjach:

  1. Chociński Młyn,
  2. Swornegacie (przy moście),
  3. Kokoszka,
  4. Ciecholewy,
  5. Zielonej Chocinie,
  6. Swornegacie nad J. Witoczno.

W ww. lokalizacjach przewiduje się budowę m.in. pomostów do wyciągania i wodowania kajaków, wiat, suszarek dla kajaków, ławostołów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.06.2022 r.

Obszar realizacji projektu: gmina Chojnice, gmina Konarzyny.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny oraz Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński.

Wartość projektu: 1 929 640,12 zł

Dofinansowanie: 1 662 965,98 zł

 

WIZUALIACJA INFRASTRUKTURY

wiata 250x150 1  kosz 240x150 2 ławostół 250x150 3

                                          WIATA                                                                                   KOSZ NA ŚMIECI                                                                        ŁAWOSTÓŁ

                                                 suszarka 250x150 4                            miesjsce na ognisko 250x150 5

                                                                                   SUSZARKA NA KAJAKI                                                                                      MIEJSCE NA OGNISKI                             

 

przykład 250x150 6

                                          PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE RYNNY SPŁAWNEJ

 

Wyświetlony 5528 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 grudzień 2020 12:20