Ireneusz Kierszk

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.07.2024 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  20 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  11 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  191.194,71 zł.

wtorek, 16 lipiec 2024 11:08

Informacja o otwarciu kąpielisk

Informujemy, że od dnia 16.07.2024 roku kąpieliska w miejscowości Małe Swornegacie oraz Swornegacie  zostały otwarte po ustaniu zakwitu sinic.
Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe kąpieliska  są strzeżone w godzinach 11.00 - 18.00 w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

poniedziałek, 15 lipiec 2024 11:02

Informacja o zamknięciu kąpielisk

Informujemy, że w dniu dzisiejszym kąpieliska posadowione w miejscowościach Małe Swornegacie oraz Swornegacie  zostały zamknięte do odwołania z powodu podejrzenia zakwitu sinic.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec II kwartału 2024 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 750  szt.
  2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 403 szt.
  3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 8986808,61 zł.

W związku z trwającym remontem ulic: Trawiastej, Łąkowej i Kaczeńców w miejscowości Charzykowy Wójt Gminy Chojnice informuje, że na czas prowadzenia robót odpady komunalne należy umieszczać w kontenerach zbiorczych usytuowanych na parkingu na ul. Klubowej oraz w okolicy zjazdu z ul. Długiej na ul. Łąkową. W przypadku przepełnienia się pojemników zbiorczych prosimy o kontakt telefoniczny z firmą wywożącą odpady lub z Urzędem Gminy Chojnice.

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.06.2024 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  19 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  9 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  15369,71 zł.

poniedziałek, 10 czerwiec 2024 09:38

Samica o imieniu MOKKA

Samica o imieniu MOKKA, mieszaniec, w wieku około 2 lata. Wyłapana w miejscowości Chojniczki

poniedziałek, 10 czerwiec 2024 09:36

Samiec o imieniu MISIEK

 

Samiec o imieniu MISIEK, mieszaniec, w wieku około 7 lat. Wyłapany w miejscowości w Nieżychowice

 

poniedziałek, 10 czerwiec 2024 09:34

Samiec o imieniu BUGI

Samiec o imieniu BUGI, mieszaniec, w wieku około 1 roku. Wyłapany w miejscowości w Funka

Harmonogram funkcjonowania PSZOK w soboty w okresie VI – XII 2024 r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w okresie od VI do XII 2024 r., będzie funkcjonował również w soboty, w poniższych terminach:

1 czerwca

czynny w godzinach

7.00 – 14.00

6 lipca

3 sierpnia

7 września

5 października

2 listopada

7 grudnia

Strona 1 z 7