Ireneusz Kierszk

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.11.2023 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  10 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  6 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  124872,78 zł.

piątek, 03 listopad 2023 07:55

Samica o imieniu KIWI

Samica o imieniu KIWI, mieszaniec, w wieku około 2 lat. Wyłapana w miejscowości Silno

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” czynny we wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 14.00  informuje, że na koniec III kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 575 szt.
  2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 324 szt.
  3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 6339496,67 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Chojnice, 12.10.2023r.

Informacja o III edycji akcji

„Sadzimy dla pszczół w gminie Chojnice”

(zakładanie parków – remiz dla pszczół i ptaków)

 

 

Akcja odbędzie się w dniu 4 listopada (sobota) i będzie polegała na posadzeniu kilkuset miododajnych drzew i krzewów – lip, klonów, śnieguliczki, amorfy, wierzb i innych na terenie gminnym, w miejscowościach Pawłówko i Angowice.

HARMONOGRAM AKCJI SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW:

- godz. 10:45 - 11:00 zbiórka uczestników na ul. Długiej w Pawłówku w sąsiedztwie boiska sportowego (jadąc od Chojnic na rondzie przy Galerii „Brama Pomorza” pierwszy zjazd z ronda, w prawo za zakładem „Unigum”);

- godz. 11:00 - 11:10 przejazd lub przejście na miejsce sadzenia - około 300 m;

- godz. 11:10  powitanie, rozdanie materiałów informacyjnych, rozpoczęcie sadzenia;

- około godz. 12:30  przejazd do Angowic, kawa i herbata w świetlicy w Angowicach;

- około godz. 13:00 sadzenie drzew i krzewów na gruncie gminnym, w sąsiedztwie zabytkowej dzwonnicy w Angowicach,

- około godz. 14:00 rozpoczęcie ogniska z pieczeniem kiełbasek;

- około godz. 15:00 zakończenie ogniska i akcji sadzenia.

Organizator zapewnia kawę, herbatę i kiełbaski.

Zapraszamy do udziału w akcji sadzenia wszystkich chętnych.

Zgłoś swój udział albo po prostu przyjedź!

Zgłoszenia udziału proszę dokonać w terminie do dnia 03.11.2023r., bezpośrednio do koordynatora akcji – pracownika Urzędu Gminy w Chojnicach,

Macieja Drozda pod nr tel. 602 648 171.

Tu również zainteresowani udziałem mogą uzyskać więcej informacji.

Mile widziane własne szpadle – organizator zapewnia kilka szpadli, ale w przypadku licznej frekwencji przygotowana ilość może okazać się niewystarczająca.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Chojnice

                                                                                                                                                                                                                                            /-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.10.2023 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  10 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  6 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  0,00 zł.

poniedziałek, 02 październik 2023 09:49

Ankieta "Ciepłe Mieszkanie"

Informujemy, że Urząd Gminy w Chojnicach zbiera ankiety, na podstawie których możliwe będzie oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie "Ciepłe Mieszkanie".

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Chojnicach,ul. 31 stycznia 56a w godzinach pracy Urzędu
lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ankiety upływa 13 października 2023 r.

Nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” w II turze umożliwia pozyskanie środków na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dla mieszkańców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Realizacja programu uzależniona będzie od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ANKIETA do pobrania.

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 15.09.2023 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  10 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  5 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  0,00 zł.

środa, 30 sierpień 2023 09:20

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2144) oraz w związku z rozpoczynającą się w miesiącu kwietniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuję, że w/w odpady należy wystawić podczas organizowanych zbiórek objazdowych, tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie wywozu odpadów.

Podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak:

  • okna, drzwi, panele, deski,
  • aparaturę sanitarno-grzewczą
  • gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, itp.

            Odbiorowi nie podlegają odpady będące częściami samochodowymi z wyjątkiem zużytych opon od samochodów osobowych. Opony od samochodów osobowych odbierane będą w ilości nie większej niż 4 szt. z danej nieruchomości.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję pismo Ministra Rolnictwa związane z programem płatności dla małych gospodarstw, realizowanym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zgodnie z którym rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie do 31.08.2023 r.

Załącznik: Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców Gminy Chojnice o nieuczciwych przedstawicielach firm sugerujących współpracę z Gminą Chojnice realizujących Program „Czyste Powietrze” informujemy, iż Gmina Chojnice nie zawarła umowy oraz nie zleciła żadnemu podmiotowi – firmie zewnętrznej realizacji ww. programu. 

            Program „Czyste Powietrze jest realizowany w ramach zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Chojnice bez udziału podmiotów trzecich. Z ramienia Gminy Program koordynuje i realizuje pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach Pani Justyna Lica

Jednocześnie informujemy, że ewentualne wizyty u Państwa domostwach związane z Programem „Czyste Powietrze” odbywają się po uprzednim umówieniu przez Panią Justynę Lica  - pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w obecności sołtysa i okazaniu legitymacji służbowej podpisanej przez Wójta Gminy Chojnice.

Strona 1 z 5