Sandra Kolińska

Flaga1

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r.

 Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1/ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz,

2/ osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 361) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

piątek, 15 październik 2021 14:42

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Flaga1

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparcie mogą otrzymać członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie dzieci i osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), wymagających wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 361) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022.

13.10.2021 r. z wizytą do Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach wpadł Karol Okrasa z kamerami, aby poznać działalność WDK i KDRL. Głównym celem jego wizyty było wykonanie i nagranie wypieku naszego produktu regionalnego jakim jest chleb „Sworzyński”.

Zdjęcia i tekst: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

114214

114216

114219

114220

114222

114227

114228

114229

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 11:09

Gmina Chojnice - Gmina Przyjazna Rowerzystom

piątek, 24 wrzesień 2021 12:08

Orlen z podwórka na bieżnię

W dniu 5 października 2021 r. w godz. od 8:30 do ok 12:15 na stadionie miejskim w Brusach w ramach akcji ,,Orlen z podwórka na bieżnię" przeprowadzone zostaną zawody lekkoatletyczne organizowane przez Fundację Wychowanie przez Sport. Impreza objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Link do zapisów dla szkół: https://dostartu.pl/orlen-z-podworka-na-bieznie-brusy-2021-v6275

Link do regulaminu: https://sportgeneracja.pl/wp-content/uploads/2021/07/regulamin-zPnB-2021.pdf

plakat

zaproszenie

Szanowni Państwo,  

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii terytorialnej Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, w skład, którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: kościerskiego, chojnickiego, starogardzkiego i bytowskiego. 

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Urzędu na przygotowanym w tym celu formularzu. 

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 28 września 2021 r. do godz. 12.00.

Strategia Terytorialna Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - pobierz plik PDF.

Formularz zgłaszania uwag i opinii dot. projektu strategii terytorialnej Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - pobierz plik WORD.

 

piątek, 17 wrzesień 2021 13:59

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z trwającą w miesiącu wrześniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Wójt Gminy przypomina, że podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak:

  • okna, drzwi, panele, deski,
  • aparaturę sanitarno-grzewczą
  • gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, itp.

Posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy Gminy Chojnice mogą we własnym zakresie i na własny koszt zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (tzw. PSZOK). Odpady te będą przyjmowane w PSZOK bezpłatnie w ilości do 3000 kg/rok na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA: w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady budowlane zawierające azbest.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 6.00 – 11.30 i 14.30 – 15.30 oraz w soboty w godzinach 6.00 – 13.45.

UWAGA: Mieszkańcy, którzy planują dostarczenie do PSZOK odpadów komunalnych proszeni są o wcześniejsze telefoniczne umówienie się w celu wyznaczenia terminu przyjazdu. tel. 52-39-878-46 oraz 52-33-55-062.

piątek, 17 wrzesień 2021 07:27

Informacja

piątek, 10 wrzesień 2021 14:00

Otwarcie po odbudowie Grodziska w Raciążu

W dniu 09.09.2021 r. na zaproszenie Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach uczestniczyli w uroczystym otwarciu po odbudowie Grodziska w Raciążu, które w 2017 r. ucierpiało podczas nawałnicy. Odbudowę Grodziska sfinansowały solidarnie Gmina Tuchola i Gmina Chojnice.

received 243492057693258

111111

received 242764517625699

received 1163352910854695

received 276345447395233

received 617852319220458

received 391276759193538

received 225947226211865

 

Strona 1 z 9