środa, 23 listopad 2016 15:48

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2016”

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2016”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2016” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 96.022,80 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/121/2016/AZBEST-2016 zawartej w dniu 25.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 43 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 112.968,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 141,21 Mg, co stanowi około 10.304,46 m² zdemontowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

WFOSiGW

Wyświetlony 1737 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 listopad 2020 10:28