środa, 20 styczeń 2021 08:57

Komunikat w sprawie transportu osób zarejestrowanych na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Mieszkańcy gminy Chojnice zarejestrowani na szczepienie przeciwko COVID-19, mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z darmowego dowozu do punktu szczepień położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Pomoc adresowana jest do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenie równoważne – I grupę z ww. schorzeniami;
  • znajdujących się w obiektywnie trudnej sytuacji – mających niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie (tel. 52 397 34 96) do koordynatora gminnego, Pani Tatiany Majewskiej, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu Gminy
w Chojnicach, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

KLAUZULA INFORMACYJNA w załączniku

Wyświetlony 1188 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 marzec 2021 09:26