czwartek, 15 lipiec 2021 11:15

 flaga

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Opieka wytchnieniowa

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Całkowity koszt zadania to 90 755 zł. W całości jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi poprzez:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program przewiduje trzy formy realizacji:

  • świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie uczestnikom Programu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Trzecia z wymienionych wyżej form realizacji może być realizowana wyłącznie przez powiaty.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w gminie Chojnice usługi opieki wytchnieniowej w 2021 r. mają być realizowane:

  • w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • dla łącznie 25 osób, tj. 20 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz 5 sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym,
  • w wymiarze łącznie 2225 godzin.
Wyświetlony 1070 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 lipiec 2021 12:04