środa, 05 styczeń 2022 11:52

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy
Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednocześnie słowo „dochód” oznacza dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł*,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł*,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł*,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł*.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy w podwyższonej wartości przysługuje, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe (lub kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe) – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy ubiegają się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy powinni dokonać wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:
1) elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej https://www.zone.gunb.gov.pl,
2) tradycyjnie (w formie papierowej) – formularz jest dostępny w Urzędzie Gminy w Chojnicach – Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pok. 111 (druki przed wejściem do pokoju) lub na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach – Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Pracownicy GOPS w Chojnicach zwracają się z prośbą o składanie wypełnionych wniosków do urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Chojnicach (za przeszklonymi drzwiami po prawej stronie).

Więcej informacji o dodatku osłonowym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy .
Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wyświetlony 4901 razy Ostatnio zmieniany środa, 05 styczeń 2022 12:01