poniedziałek, 07 luty 2022 14:30

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Szanowni Seniorzy!

Gmina Chojnice informuje o zamiarze przystąpienia do realizacji II Modułu programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest m.in. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych i z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w sytuacji konieczności ciągłego monitorowania stanu zdrowia.

Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach programu seniorzy otrzymają opaski monitorujące stan zdrowia tzw. opaski bezpieczeństwa, wraz z obsługą systemu. Opaska będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się w opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Osoby zainteresowane wsparciem w tej formie mogą kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do dnia 11 lutego 2022 r.

Uwaga!!! Pracownicy GOPS - u nie odwiedzają osób starszych bez uprzedniego zgłoszenia dokonanego przez Seniora. Przestrzegamy przed ewentualnymi przypadkami podszywania się przez osoby próbujące oszukać osoby starsze. Należy każdorazowo prosić osobę oferującą pomoc o podanie imienia i nazwiska oraz okazanie stosownego dokumentu, np. legitymacji pracownika socjalnego.

TELEFON DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH: 52 397 34 96

Wyświetlony 945 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 luty 2022 14:32