piątek, 08 wrzesień 2023 10:43

Zapraszamy do udziału w warsztatach ekonomicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach ekonomicznych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.
  • omówienie sytuacji kryzysowych i wskazanie sposobów na wyjście z nich.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
  • poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Warsztaty odbędą się w dniu 21.09.2023 r. w godz. 12.00-14.00 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro (sala konferencyjna).

 

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

Wyświetlony 313 razy