PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020   JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   PODROGRAM 2021 Plus      CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ, …
Wójt Gminy Chojnice informuje, że realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) w zakresie refundacji pod VAT dla gospodarstw domowych zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Zgodnie z przepisami ustawy z odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.…
Wójt Gminy Chojnice informuje, że począwszy od 1 grudnia 2022 r. realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Komu przysługuje dodatek elektryczny Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych…

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

wtorek, 15 listopad 2022
Kolejne zmiany w dodatku węglowym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy. Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek” Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy: 1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i 2. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.…
Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został ogłoszony 27.10.2022 r., poniżej zamieszczamy odnośnik do pobrania dokumentu.  wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - link do pobrania dokumentu
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2021 – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem     Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa     Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy     Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym     mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach     w ramach środków towarzyszących w okresie od stycznia 2022 r. do października     2022 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,…

KOMUNIKAT

piątek, 28 październik 2022
UWAGA! W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY tel. 534 088 877 lub 52 397 34 96
Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, zaprasza dzieci i młodzież uczęszczające do świetlic wiejskich oraz wiejskich domów kultury na terenie gminy Chojnice do wzięcia udział w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed przemocą?” – trzecia edycja 2022 r. Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowi jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2021-2025. Zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do profesjonalnego druku w formie ulotki (broszury informacyjnej). Termin składania prac…