Informacja w sprawie dodatku węglowego

poniedziałek, 19 wrzesień 2022
W związku z niezakończonym procesem legislacyjnym ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie uprawnień do dodatku węglowego, informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpocznie przyznawanie i wypłaty ww. świadczeń niezwłocznie po wejściu w życie znowelizowanych przepisów oraz po otrzymaniu środków z budżetu państwa.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 12 i 13 września 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego Wolne miejsca w Programie „Opieka wytchnieniowa” Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Chojnice otrzymała z Funduszu Solidarnościowego środki na 6 720 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 28 opiekunów osób niepełnosprawnych. Do 1 września br. do udziału w Programie zostało zakwalifikowanych 12 opiekunów. W związku z powyższym zapraszamy osoby sprawujące całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z p. Marią Wierzbowską (pok. 09 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew.…
KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022-2023 OGÓLNA klauzula informacyjna od 17.08.2022r Wniosek - STYPENDIUM SZKOLNE 2022 Wniosek - ZASIŁEK SZKOLNY 2022 Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2022r Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o dodatek węglowy

czwartek, 18 sierpień 2022
Poniżej mogę Państwo pobrać wniosek o dodatek węglowy wraz z niezbędnymi załącznikami. Pracownicy GOPS w Chojnicach zwracają się z prośbą o składanie wypełnionych wniosków do urny, która znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Chojnicach (przed schodami na pierwsze piętro po prawej stronie).   Klauzula informacyjna Wniosek dodatek węglowy Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dodatek węglowy

piątek, 12 sierpień 2022
W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków…
Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.                 Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.