Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 26 i 27 maja 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.       ZMIANA WYTYCZNYCH  POPŻ Podprogram 2021 Okres dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 został wydłużony do 31.10.2022 r. Zmieniony został zestaw artykułów spożywczych przysługujących dla jednego odbiorcy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 i obecnie obejmuje: -  groszek z marchewką 3,20 kg, -  koncentrat pomidorowy 1,12 kg, -  powidła śliwkowe 1,50 kg, -  makaron jajeczny świderki 4,50 kg, -  mleko UHT 5 l, -  szynka drobiowa 1,80 kg, -  szynka…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 30 i 31 marca 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniach 10 i 11 marca 2022 r., w godzinach od 10-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Szanowni Seniorzy! Gmina Chojnice informuje o zamiarze przystąpienia do realizacji II Modułu programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest m.in. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych i z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w sytuacji konieczności ciągłego monitorowania stanu zdrowia. Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych i kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020   Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: -   przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, -   wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów     otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.: -   efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy     żywnościowej, -   przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków…
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO…

Dodatek osłonowy

środa, 05 styczeń 2022
Dodatek osłonowy Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy został wprowadzony w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednocześnie słowo „dochód” oznacza dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.…