Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     Zapraszamy do udziału w warsztatach ekonomicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020     Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. omówienie sytuacji kryzysowych i wskazanie sposobów na wyjście z nich. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności,…
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024     PRZYPOMINAMY, ŻE:   świadczenia przyznawane są na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 382 – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2024 r.; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października…
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus   Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in. poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny. Warsztaty odbędą się w dniu 24.07.2023 r. w godz. 13.30-15.30 w budynku Zespołu Szkół nr 2, Chojnice ul.…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących przeciwdziałaniu marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności, zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.: poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniach 22 i 23 czerwca 2023 r., w godzinach od 10-ej do 14-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 Plus dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Podprogram 2021 Plus Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r. Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: - 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Zaproszenie na webinaria dla seniorów

poniedziałek, 15 maj 2023
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów na webinaria. Webinarium pt. „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 18 maja https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18 Webinarium pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18 Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwianie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zgłoszenia przyjmowane są…
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  zastępcy głównego księgowego. Więcej informacji można uzyskać na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach https://gopschojnice.bip.gov.pl/praca/nabor-kandydatow-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze.html