AZBEST (12)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest zgodnie z 80 nieruchomościach z następującym podziałem:     
-demontaż, transport i utylizacja pokrycia dachowego zawierających azbest z 32 budynków o łącznej masie 94,590 Mg za kwotę 56.601,00 zł,   
-transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z 48 budynków o łącznej masie 122,410 ton za kwotę 36.723,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 93.324,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 217,000 Mg.

W ramach realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” uzyskano dofinansowanie formie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2021 w kwocie 40.737,00 zł, a w roku 2022 – 24 589,00 zł, co daje łączną sumę 65,326,00 zł.

Jednocześnie informacji, że środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

 logo wody

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

 

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 40.737,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 40.737,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 126,240 Mg.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 25 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 23 nieruchomości z terenu gminy.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Logo WFOŚiGW

Informacja o zadaniu:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019-2020” Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019-2020” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2019 w kwocie 30.586,46 zł oraz w roku 2020 63.039,88 zł co daje łączną kwotę 93.626,34 zł.  Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu województwa pomorskiego” realizowanych przez WFOŚiGW Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/854/2020/AZBEST-2019 zawartej w dniu 17.02.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 97 nieruchomościach z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 93.626,34 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 248,074 Mg. Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych. Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

WFOSiGW

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019” Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 30.586,46 zł. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu województwa pomorskiego” realizowanych przez WFOŚiGW Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/854/2020/AZBEST-2019 zawartej w dniu 17.02.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 22 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 16 nieruchomości z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 30.586,46 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 93.472 Mg. Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych. Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

WFOSiGW

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 9.222,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/203/2018 zawartej w dniu 29.10.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice.

W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 2 nieruchomościach na terenie gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 9.222,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 15,37 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

wersja kolor

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 55.634,69 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/290/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartej w dniu 01.12.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 95 nieruchomościach z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 55.634,69 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 321,960 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

wersja kolor

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice - edycja 2017” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 45.760,00 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/170/2017/AZBEST-2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 11 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 34 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 61.017,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 161,135 Mg, co stanowi około 10.996,95 m² zutylizowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

WFOSiGW

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2016”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2016” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 96.022,80 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/121/2016/AZBEST-2016 zawartej w dniu 25.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 43 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 112.968,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 141,21 Mg, co stanowi około 10.304,46 m² zdemontowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

WFOSiGW

WFOSiGW

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Chojnice całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które dodatkowo prezentowane są corocznie podczas zebrań sołeckich, przeprowadzanych na terenie Gminy Chojnice. Zebrania Sołeckie planowane są w miesiącach styczeń, luty, marzec. Podczas prelekcji pracownik Urzędu Gminy prezentuje aktualną sytuację prawną oraz przykłady „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu, możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jak również obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność zarządzających nieruchomościami z azbestem. W naszych gazetkach gminnych „Aktualności z Gminy Chojnice” publikujemy artykuły, które zawierają przydatne informacje na temat azbestu, jego wykorzystania i wpływu na zdrowie ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Ponadto opisują obowiązki właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe, wynikające z obowiązującego prawa. Gmina Chojnice, chcąc wspomóc mieszkańców w realizacji nałożonych prawem zobowiązań, stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest

Zapraszamy Państwa do przeglądania stron poświęconych tematowi azbestu, na których znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne. Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.plwww.bezazbestu.com.pl Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

wtorek, 15 wrzesień 2015 13:44

Punkt informacyjny

  1. W Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice w pokoju 111 zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przestawimy możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  2. W ramach prowadzonego punktu informacyjnego w pokoju 111 przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków jest ciągły. Beneficjent po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminu, może liczyć na 75% dotację z Gminy Chojnice.

Druk wniosku oraz zasady przeprowadzenia naboru można pobrać tutaj: 1. FORMULARZE DO POBRANIA  Wszelkich informacji udzielą Państwu Pracownicy Wydziału Rolnictwa Środowiska       i Gospodarki Nieruchomościami tel.(52) 3972129 wew. 306 Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW