Ważny komunikat

poniedziałek, 26 luty 2024
W związku z udziałem pracowników w szkoleniu w dniu 27 lutego 2024 r. w godzinach od 13.00 – 15.00 biuro dowodów osobistych oraz biuro ewidencji ludności będzie nieczynne.
  Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Całkowity koszt zadania to 711 952,25 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej…
Informacje dotyczące Wyborów samorządowych znajdziesz TUTAJ   Zapraszamy!
1. Dla podatników opodatkowanych w 2023 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT. Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez KAS. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl w e-Urzędzie Skarbowym. Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można: zweryfikować i zaakceptować bez zmian,  zmodyfikować i zaakceptować, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie, nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2024 zostanie ono automatycznie zaakceptowane.      …
Szanowni Państwo! Informuję o LI Sesji Rady Gminy w Chojnicach  VIII Kadencji, która odbędzie się 23 lutego 2024 r. (piątek)  o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach  - sala konferencyjna nr 41 ZOBACZ /-/ mgr Ryszard Kontek Przewodniczący Rady
Nabór na dofinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich- ZOBACZ
O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Chojnicez dnia 9 lutego 2024 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgachwyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada. Jak zostać uczestnikiem…
Strona 1 z 208