Gmina Chojnice pozyskała 2,5 mln zł dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z Nowej Cerkwi do Lotynia. – Jest to bardzo wyczekiwana inwestycja dla mieszkańców i rowerzystów - mówił podczas dzisiejszej konferencji Wójt Zbigniew Szczepański. Nasz samorząd otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, edycji szóstej – PGR. Etap 1 tej inwestycji obejmie budowę ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej z Nowej Cerkwi do Lotynia do wysokości świetlicy wiejskiej.  
Chodzi konkretnie o przebudowę 0,52 km drogi gminnej nr 239008G w miejscowości Angowice i przebudowę 0,45 km drogi wewnętrznej w miejscowości Silno. W przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsze dla obu zadań były oferty złożone przez firmę NOR-BUD Sp. z o.o. i to z panem Michałem Pawlikowskim właścicielem firmy podpisano w  dniu dzisiejszym (21.09) umowę na przebudowę obu dróg. - "Mieszkańcy oczekiwali od pokoleń na te inwestycje drogowe" - mówił na konferencji Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański. Firma ma 60 dni od dnia przekazania placu budowy na wykonanie obu dróg.    
Szanowni Państwo! Informuję o XLVII Sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy w Chojnicach  VIII Kadencji, która odbędzie się 22 września 2023r. (piątek)  o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach  - sala konferencyjna nr 41 ZOBACZ /-/ mgr Ryszard Kontek Przewodniczący Rady Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://gminachojnice.sesja.pl
W związku z udziałem pracowników w szkoleniu w dniu 21 września 2023 r. w godzinach od 9.00 – 14.00 biuro dowodów osobistych oraz biuro ewidencji ludności będzie nieczynne.
SOŁTYS SOŁECTWALICHNOWYZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓWSOŁECTWA LICHNOWYW DNIU 26 WRZEŚNIA 2023 ROKUO GODZINIE 17.00W SZKOLE PODSTAWOWEJW LICHNOWACH  Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 26 września 2023 roku, godz. 17:30. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2024r. Sprawy bieżące sołectwa. Zakończenie zebrania.  Sołtys /-/ Zbigniew Nojman
O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Chojnicez dnia 15 września 2023 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)Wójt Gminy Chojnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonychsiedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach doSejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: ZOBACZ

Pani Inspektor odeszła na emeryturę

wtorek, 12 wrzesień 2023
Dzień 30 sierpnia br. był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach dla Pani Hanny Papierkiewicz - Junka, która zatrudniona była na stanowisku Inspektora w Biurze Rady w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Podczas sesji Rady Gminy Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kontek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jarosław Kurek wraz z Radnymi Gminy Chojnice i współpracownikami Urzędu Gminy w Chojnicach wręczył Pani Hannie podziękowanie za 40 lat pracy w Gminie Chojnice. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów i życzymy dużo zdrowia oraz realizacji zamierzonych celów na emeryturce.  
  ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI  ENERGETYCZNYCH     20.09.2023    kujawsko-pomorskie   09.00-09.30 Rejestracja uczestników warsztatu 09.30-09.45 Otwarcie warsztatu 09.45-10.45 Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na polskim rynku energii 10.45-11.45 Model spółdzielni energetycznej 11.45-12.00 Przerwa kawowa 12.00-13.00 Doświadczenia w zakładaniu spółdzielni energetycznych 13.00-13.30 Wsparcie finansowe dla spółdzielni energetycznej 13.30-14.15 Czas na dyskusję / Panel ekspercki 14.15-14.30 Podsumowanie i zakończenie warsztatu 14.30-15.00 Obiad   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH! Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spoldzielnia-energetyczna.pl Wszystkie informacje na stronie: LINK Osoba do kontaktu: Anastazja, tel. 798 223 978 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa     ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE
Strona 1 z 200