Szanowni Państwo! Informuję, że II sesja Rady Gminy w Chojnicach (absolutoryjna) IX kadencji odbędzie się 14 czerwca 2024 r. (piątek)  o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach - sala konferencyjna nr 41 Podczas sesji odbędzie się podsumowanie konkursu "Piękna Wieś Pomorska" i "Piękna Zagroda Nierolnicza 2024". Przewodniczący Rady /-/ mgr Józef Kołak Informacja na stronie BIP: https://bip.gminachojnice.com.pl/ii-sesja-rady-gminy-w-chojnicach.html Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://gminachojnice.sesja.pl

RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE ZA 2023 ROK

poniedziałek, 03 czerwiec 2024
Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2024 poz. 609 ze zm.) na II sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2023 rok. Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice.  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi…
Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r. Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0 Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki. W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej…
Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert - zobacz
                                                      „ Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym  i  domagać  się ze wszystkich sił, tego czego  pragnie”                                           (Paulo Coelho)       Życzenia z okazji Dnia Dziecka   Wszystkim Dzieciom z okazji ich święta składamy życzenia zdrowia, spokojnego i beztroskiego dzieciństwa, entuzjazmu i motywacji do rozwijania swoich talentów, wielu powodów do radości każdego dnia oraz pięknych chwil w gronie przyjaciół i najbliższej rodziny.        Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty /-/ Anita Sznajder                            Wójt Gminy Chojnice /-/ dr inż. Zbigniew Szczepański                                                  Chojnice, 1 czerwca…
Drodzy Działacze Kultury!   Z okazji Dnia Działacza Kultury składam najlepsze życzenia pomyślności i wielu sukcesów wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, wszystkim twórcom i administratorom życia kulturalnego. Dziękuję za zaangażowanie i energię jaką wkładacie w to, co robicie. Wasza obecność jest niezwykle ważna w procesie upowszechniania kultury w Gminie Chojnice, a także w kształtowaniu pozytywnych wzorców zachowań. Życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.   Z wyrazami szacunku i uznania                       Wójt Gminy Chojnice                         /-/ dr inż. Zbigniew Szczepański
WAŻNE Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniuniepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowaniaukończą 60 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktupełnomocnictwa w urzędzie gminy, w którym są ujęci w stałymobwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub za pomocąusługi na stronie gov.pl. 31 maja 2024 r. upływa termin składania wniosku o sporządzenie aktupełnomocnictwa w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.W Urzędzie Gminy w Chojnicach w dniu 31 maja 2024 roku istniejemożliwość złożenia wniosku o sporządzenie wyżej wymienionego aktupełnomocnictwa. W tym celu będzie pełniony dyżur telefoniczny w godz.od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 577 677 236.
Strona 1 z 215