Uwaga ! Rowerzysto - Utrudnienia

wtorek, 23 lipiec 2024
Gmina Chojnice informuje, że w dniach od 24.07.2024 r. do 28.07.2024 r. , odcinek A-B zaznaczony kolorem czerwonym będzie nieprzejezdny dla rowerzystów z powodu prac związanych z budową drogi. Alternatywna trasa A-C-B zaznaczona kolorem żółtym umożliwi dojazd do Osady Wolność.Za utrudnienia przepraszamy.  
W dniu dzisiejszym (tj. 23 lipca 2024 r.) została podpisana umowa na budowę ul. Krętej i Słonecznej w Klawkowie – Etap I Jezdnia. W toku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę i Wykonawcą, który zrealizuje powyższą inwestycję będzie firma AMAR Sp. z o.o. z Człuchowa za kwotę 945.537,58 zł – czas realizacji to 90 dni od dnia przekazania placu budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Podstawowe parametry projektowanej jezdni: szerokość jezdni – 5,0 m, szerokość pobocza – do 0,5 m, długość projektowanej ulicy: ul. Kręta – 421,34 mb; ul. Słoneczna –…

Uwaga! ASF

środa, 17 lipiec 2024
Zał_A : plakat_ASF  Zał_C: ulotka_ASF_gospodarstwa

Informacja o otwarciu kąpielisk

wtorek, 16 lipiec 2024
Informujemy, że od dnia 16.07.2024 roku kąpieliska w miejscowości Małe Swornegacie oraz Swornegacie  zostały otwarte po ustaniu zakwitu sinic.Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe kąpieliska  są strzeżone w godzinach 11.00 - 18.00 w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Informacja o zamknięciu kąpielisk

poniedziałek, 15 lipiec 2024
Informujemy, że w dniu dzisiejszym kąpieliska posadowione w miejscowościach Małe Swornegacie oraz Swornegacie  zostały zamknięte do odwołania z powodu podejrzenia zakwitu sinic.
  SOŁTYS SOŁECTWA KLAWKOWO ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  KLAWKOWO W  DNIU  23 LIPCA  2024  ROKU  O  GODZINIE  19.00    W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLAWKOWIE   Dla  prawomocności  uchwał  zebrania  wiejskiego  niezbędna  jest  obecność  co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.   W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla prawomocności  uchwał wyznacza  się  drugi  termin  zebrania,  tj.  23 lipca  2024  roku,  godz.  19.30.   Proponowany  porządek  zebrania: 1.     Otwarcie zebrania. 2.     Przyjęcie porządku zebrania. 3.     Przedstawienie kwestii związanej z budową dróg przy ulicach Słonecznej i Krętej w Klawkowie. 4.     Sprawy bieżące  sołectwa. 5.     Zakończenie zebrania.                                                  Sołtys                                 /-/  Anna Tobolewska  …
W związku z trwającym remontem ulic: Trawiastej, Łąkowej i Kaczeńców w miejscowości Charzykowy Wójt Gminy Chojnice informuje, że na czas prowadzenia robót odpady komunalne należy umieszczać w kontenerach zbiorczych usytuowanych na parkingu na ul. Klubowej oraz w okolicy zjazdu z ul. Długiej na ul. Łąkową. W przypadku przepełnienia się pojemników zbiorczych prosimy o kontakt telefoniczny z firmą wywożącą odpady lub z Urzędem Gminy Chojnice.
Strona 1 z 217