poniedziałek, 11 wrzesień 2023 08:21

Dostępny samorząd - granty

Gmina Chojnice w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 września 2023 r. realizuje projekt pt. „Urząd Gminy w Chojnicach bez barier”. Projekt sfinansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Chojnicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Zadanie 1: Dostępność architektoniczna: w ramach zadania zakupione zostały kontrastowe oznaczenia stopni na schodach i krzesełko ewakuacyjne.

Zadanie 2: Dostępność cyfrowa: w ramach zadania opracowany został nowy Biuletyn Informacji Publicznej zgodny ze standardami WCAG wraz z elektronicznymi formularzami (wnioskami).

Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna: w ramach zadania zakupiono m.in. pętlę indukcyjną, tablet z wbudowaną kamerą HD i mikrofonem przystosowany do usługi tłumacza języka migowego online, ramki do podpisów, tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych, lupy optyczne, tyflomapę, dzwonek przywołujący do tyflomapy, kartę do komunikacji z osobą głuchą.

Wartość projektu wynosi 100.000,00 zł i jest w 100% sfinansowany ze środków europejskich i dotacji celowej.

 

 

unia

Wyświetlony 410 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 wrzesień 2023 08:28
Więcej w tej kategorii: « Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach