Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych i kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020   Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: -   przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, -   wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów     otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.: -   efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy     żywnościowej, -   przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków…
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO…

Dodatek osłonowy

środa, 05 styczeń 2022
Dodatek osłonowy Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy został wprowadzony w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednocześnie słowo „dochód” oznacza dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.…
Link do : Pismo Stowarzyszenia EKON w sprawie Projektu Pracujemy Plakat
  W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym: 1/ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na…

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

piątek, 15 październik 2021
  W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2020 – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła…
Informacja o możliwości skorzystania z usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Chojnice otrzymała z Funduszu Solidarnościowego środki na 760 godzin usług asystenta. Obecnie z usług korzystają dwie osoby niepełnosprawne, ale wszystkie godziny, na które zostały przyznane środki z ww. Funduszu, nie zostaną wykorzystane. W związku z powyższym prosimy osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel.…