Podprogram 2021 Plus Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r. Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: - 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Zaproszenie na webinaria dla seniorów

poniedziałek, 15 maj 2023
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów na webinaria. Webinarium pt. „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 18 maja https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18 Webinarium pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18 Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwianie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zgłoszenia przyjmowane są…
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  zastępcy głównego księgowego. Więcej informacji można uzyskać na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach https://gopschojnice.bip.gov.pl/praca/nabor-kandydatow-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze.html
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020   JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   PODROGRAM 2021 Plus      CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ, …
Wójt Gminy Chojnice informuje, że realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) w zakresie refundacji pod VAT dla gospodarstw domowych zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Zgodnie z przepisami ustawy z odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.…
Wójt Gminy Chojnice informuje, że począwszy od 1 grudnia 2022 r. realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Komu przysługuje dodatek elektryczny Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych…

Kolejne zmiany w dodatku węglowym

wtorek, 15 listopad 2022
Kolejne zmiany w dodatku węglowym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy. Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek” Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy: 1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i 2. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.…
Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został ogłoszony 27.10.2022 r., poniżej zamieszczamy odnośnik do pobrania dokumentu.  wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - link do pobrania dokumentu