piątek, 09 kwiecień 2021 13:57

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” przedłużona

Uwaga Seniorzy!!! Realizacja programu „Wspieraj Seniora” przedłużona

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Polski Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała zmiany do programu „Wspieraj Seniora”, polegające na wydłużeniu jego realizacji do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Dla przypomnienia- celem programu jest zapewnienie pomocy Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” lub skontaktować się bezpośrednio
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia. W ciągu 48 godzin (nie dotyczy weekendów) skontaktuje się z Państwem telefonicznie pracownik tutejszego GOPS  w celu określenia zakresu wymaganej pomocy.

Seniorzy ponoszą koszty zakupionych towarów – pieniądze należy przekazać przed dokonaniem zakupów pracownikowi GOPS .

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: stosowaniu maseczki, zachowaniu dystansu, używaniu, jeśli to możliwe, rękawiczek jednorazowych.

Uwaga!!! Pracownicy GOPS nie odwiedzają osób starszych bez uprzedniego zgłoszenia dokonanego przez Seniora. Przestrzegamy przed ewentualnymi przypadkami podszywania się przez osoby próbujące oszukać osoby starsze. Należy każdorazowo prosić osobę oferującą pomoc o podanie imienia i nazwiska oraz okazanie stosownego dokumentu, np. legitymacji pracownika socjalnego.

NUMER INFOLINII DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: 22 505-11-11

TELEFON DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH: 52 397 34 96

Wyświetlony 949 razy Ostatnio zmieniany piątek, 09 kwiecień 2021 14:00