poniedziałek, 07 czerwiec 2021 14:20

 

 

flaga

 

 

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całkowity koszt zadania to 35 716 zł. W całości jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Wobec tego asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 roku mają być realizowane dla 2 osób, w tym jednej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz jednej  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ilości do 380 godzin na każdą z osób.

Wyświetlony 982 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 czerwiec 2021 14:27