wtorek, 19 marzec 2024 14:13

Dodatek osłonowy w 2024 r.

W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie to przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania.
Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.  Dz.U. z 2024 r., poz. 323) nieprzekraczające miesięcznie:

  • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i rodzaju paliwa zasilającego główne źródło ogrzewania:

  • 228,80 zł lub286,00 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł lub 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  • 486,20 zł lub 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  • 657,80 zł lub 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 286,00 zł do 822,25 zł zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać w siedzibie ośrodka - przy ul. Drzymały 20A; w biurze podawczym lub elektronicznie na ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

 

OGÓLNA klauzula informacyjna

Wniosek - dodatek osłonowy-1

ZGODA

 

Wyświetlony 438 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 19 marzec 2024 14:27